1. Accueil
  2. Onze visie

Onze visie

WOOD FOR GENERATIONS

In 1891, richtte Felix Clercx een zagerij op in Mierlo nabij Helmond. De activiteit ontwikkelde zich in de tweede helft van de 20e eeuw dankzij de import van exotische houtsoorten. In de jaren negentig lanceerden we FelixWood®, een merk dat uitgroeide tot een breed concept van kwalitatief hoogwaardig tuinhout en tuinhoutproducten. Tegenwoordig zijn we specialist in duurzame, gecertificeerde houtsoorten van uitsluitend legale oorsprong. De unieke uitstraling van hout dient voor meerdere generaties gegarandeerd te zijn, daar staan wij voor.

Om nog meer greep te krijgen op de markt en het beheer van de bosbestanden positief te voeden, sloten we ons in 2019 aan bij de Forestia-groep, een specialist in composiethout. Zij delen dezelfde waarden op het gebied van beheer, behoud en ecologie. Samen zijn we nog beter in staat om onze visie en missie uit te dragen voor de toekomstige generaties.

Als familiebedrijf die met trots het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier draagt, dragen we nog altijd de toen vastgelegde missie & visie uit. We zijn betrouwbaar, loyaal en inventief. Continuïteit is ons voornaamste doel. We investeren in duurzame productie en innovaties, dragen bij aan een stabielere wereld voor onze bossen, onze mensen, onze partners en onze onderneming … en dat voor generaties.

Behoud van onze tropische bossen

Circa 30% van de aarde is bedekt met bossen, dat zijn 4 miljard hectare waarop bomen de lucht zuiveren, de waterkwaliteit verbeteren, bodemerosie voorkomen en zuurstof produceren. Bij duurzaam beheer vormen bossen een onuitputtelijke bron van grondstoffen die met heel weinig energie in bouwmaterialen kunnen worden omgezet. Door niet meer bomen te kappen dan er op natuurlijke wijze kunnen aangroeien, wordt de biodiversiteit behouden. Hierdoor blijft de ecologische functie van het bos als leefgebied voor planten, dieren en de lokale bevolking behouden – ook daar dragen we bij aan de continuïteit van generaties.

Link naar het document: EUTR Statement

Het bos, een koolstof opslagplaats

Het verminderen van onze CO2-uitstoot is de grootste uitdaging van onze 21ste  eeuw. Bossen absorberen jaarlijks ongeveer een kwart van de wereldwijde koolstofemissies uit fossiele brandstoffen. Zij leveren de belangrijkste bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. De koolstof die uit de atmosfeer wordt gehaald, wordt opgeslagen in de bomen en blijft behouden in het hout, in onze soms wel duizenden jaren oude houtconstructies.

hout fsc

Benutten is beschermen

FelixWood bevordert en promoot het gebruik van duurzaam (tropisch) hardhout. Uitsluitend door het toekennen van waarde wordt ontbossing ontmoedigd, de opwarming van de aarde gereduceerd en de flora en fauna wereldwijd behouden. Hout toepassen betekent dus het bos beschermen.

FelixWood streeft naar een wereld waarin menselijke keuzes een gunstig effect hebben op duurzame ontwikkeling. Door deel te nemen aan verschillende certificeringsinitiatieven, bevordert FelixWood het gebruik van duurzaam tropisch hardhout.

Legaal en duurzaam

FelixWood is 100% toegewijd om enkel bosproducten te kopen die zijn geoogst, verwerkt, getransporteerd en verhandeld in overeenstemming met de wet en de regelgeving in het land van oorsprong evenals in de gehele toeleveringsketen. Hout- en/of houtproducten voor het FelixWood assortiment verschijnen uitsluitend volgens de richtlijnen van de Europese houtverordening (EUTR) op de Europese markt. Om inzicht te krijgen en herkomst te garanderen, hanteert Felix Distribution een beproefd en door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gecontroleerd Stelsel  van Zorgvuldigheid. Middels dit uitgebreide systeem is het gehele FelixWood assortiment onderbouwd legaal en van stamoogst tot eindproduct traceerbaar. Het garanderen van duurzaamheid, legaliteit, traceerbaarheid en continuïteit is verankerd in het DNA van Felix Distribution.

Link naar het document: Legaliteit en Traceerbaarheid

FSC®-certificering: Forest Stewardship Council

FSC® is wereldwijd in 81 landen vertegenwoordig, in Europa onder anderen door FelixWood®. Hiervoor promoot Felix Distribution een verantwoord bosbeleid en distantieert en onthoudt zich van onaanvaardbare bospraktijken en handelt naar de FSC® principes en criteria welke deels gebaseerd zijn op en bijdragen aan 14 van de 17 SDG’s, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. FSC® staat voor een evenwichtige balans tussen sociale-, economische- en milieubelangen. Doormiddel van een exclusieve Chain of Custody (CoC) brengt Felix Distribution haar complete handelsketen in kaart. De FelixWood producten die onder dit certificaat vallen herkent u aan onderstaande logo waarmee de
duurzame herkomst identificeer- en traceerbaar is.

Link naar het: FSC® certificaat

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

PEFC is een wereldwijde samenwerking van nationale organisaties die
duurzaam bosbeheer bevorderen, één van die aangesloten organisaties is Felix
Distribution. People, planet & profit zijn de uitgangspunten van dit internationale
boscertificeringssysteem dat zich baseert op wederzijdse erkenning van
keurmerken en, onafhankelijk geauditeerde, nationale en regionale boscertificeringsystemen met een focus op lokale prioriteiten. De FelixWood
producten die onder dit certificaat vallen herkent u aan onderstaande logo
waarmee de duurzame herkomst identificeer- en traceerbaar is.

Link naar het: PEFC certificaat

Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)

FLEGT is een Europees initiatief dat tot doel heeft illegale houtkap te verminderen
door duurzaam en legaal bosbeheer te versterken en de handel in legaal
geproduceerd hout te bevorderen. FLEGT draagt bij en verbindt middels een
vrijwillig partnerschapsovereenkomst (VPA) 100% van het Indonesische
FelixWood assortiment wordt geïmporteerd onder de FLEGT-licentie. Naar
verwachting wordt binnen afzienbare tijd ook het implementatieproces in de
Republiek Congo afgerond, daarmee is dan ook het FelixWood® assortiment uit
Congo Brazzaville 100% gedekt.

Link naar het document: Duurzaamheid

Controle

Société Générale de Surveillance (SGS S.A.). FelixWood® wordt jaarlijks geauditeerd door SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Tijdens deze audits worden alle FSC® en PEFC/30-31-1062 inkopen en verkopen gecontroleerd waarmee eventuele tekortkomingen in de gehele handelsketen uit gesloten zijn. Deze audits worden afgesloten met een certificaat.

Ons assortiment voldoet volledig aan de Europese Houtverordening, EUTR. Veel van onze producten zijn FSC® of PEFC gecertificeerd, U herkent deze aan de vermelding bij het artikel en het betreffende logo.

Een voorbeeld van FSC®-certificering: het Congobekken

In het Congobekken bieden FSC®-gecertificeerde houtbedrijven haar werknemers, inclusief hun gezinnen en inwoners van omringende dorpen, toegang tot scholen en ziekenhuizen die door de concessiehouders zijn opgericht.

Gemiddeld wordt in gecertificeerde concessies in het Congobekken om de 25 jaar slechts 1 boom per hectare geoogst. Hiermee behouden we de tropische bossen, beschermen we inheemse bewoners en voorkomende dieren en willen we voorkomen dat landomvorming plaatsvindt. We geloven in het toekennen van economische waarde aan bosproducten. Uitsluitend door een eerlijke vergoeding voor bosproducten te genereren, ontstaat er op de plaats van herkomst een intrinsieke motivatie om de bossen te beschermen en veilig te stellen voor volgende generaties.

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruiksvriendelijkheid te kunnen verbeteren, door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.
Accepteer Om er meer over te weten te komen
La version de votre navigateur est trop ancienne

Vous ne pourrez pas afficher de manière optimale le contenu de ce site. Télécharger

×