Felix Clercx en legaliteit en traceerbaarheid

FSC FRIDAY

FSC Friday: Toekomst geven aan FSC bos in het groene hart van Afrika

Waarborging van duurzaamheid, legaliteit, traceerbaarheid en continuïteit is verankerd in het DNA van FelixWood, zij vormen het geraamte van onze producten, de basis onder uw vertrouwen. Middels een geaccrediteerd en gecontroleerd legaliteits- en duurzaamheidssysteem bent u verzekerd van aankopen waarbij de belangen van het regenwoud en de daarin levende planten, dieren, lokale bevolking en de bosarbeiders alle aandacht hebben gekregen.

Hout en/of producten waarin hout is verwerkt, dienen volledig conform de richtlijnen van de Europese houtverordening (EUTR) op de Europese markt te verschijnen. Deze verordening verbiedt het op de markt brengen van producten waarvan de herkomst niet volledig traceerbaar en aantoonbaar legaal is. Om inzicht te krijgen en herkomst te garanderen, hanteert FelixWood een beproefd en door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gecontroleerd systeem; het FelixWood Stelsel  van Zorgvuldigheid. Middels dit  uitgebreid  borgingssysteem,  dat  is  gericht  op  legaliteitswaarborging,  risicobeoordeling  en  -beperking,  is  het tropisch hardhout of – product dat FelixWood aanbiedt, onderbouwd legaal en van stamoogst tot eindproduct traceerbaar.

De principes en criteria van de Raad van Goed Bosbeheer (FSC®) en de bevordering van duurzaam bosbeheer volgens  het programma voor goedkeuring van bos certificeringsregelingen (PEFC™) vormen voor ons het uitgangspunt. Met regelmaat zijn we te vinden in de bossen van Azië, Afrika en Amerika. Vaak onder begeleiding van een onafhankelijke partij controleren we houtsoorten en volumes en bezoeken we locaties waar het hout geveld, verwerkt,  vervaardigd  en  gedistribueerd  wordt.  Middels  een  door  de  politiek,  industrie,  milieu-  en ontwikkelingsorganisaties ondersteunt pakket van eisen en maatregelen, inspecteren en analyseren wij naast milieu-  en  boswetgeving,  eigendomsrechten,  bosbeheerplannen  en  kapvergunningen  ook  op arbeidsomstandigheden (PBM) legale tewerkstelling, toepasselijke milieueisen, gezondheid en veiligheid, eventuele sancties, (gewapende) conflicten, transportdocumentatie, belastingafdrachten en exportvergunningen.

De milieubewuste consument wil kunnen achterhalen of het hout dat het bos biedt efficiënt wordt benut, of dat er via MVO richtlijnen wordt gewerkt en of producten uit duurzaam beheerde bossen komen, dit kan  o.a.  middels  een  FLEGT-licentie en/of  een  Chain-of-Custody  certificering. Steekproefsgewijs en retrospectief controleert de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA) het FelixWood Stelsel van Zorgvuldigheid. Jaarlijks wordt de PEFC™ en FSC® procesgang van FelixWood beoordeeld door SGS, een geaccrediteerde certificeringsautoriteit die wereldwijd aanwezig is en de activiteiten van zowel exporteur als importeur volledig in beeld heeft.

Dat is wat wij bij FelixWood een gesloten keten noemen!

Aangezien niet houtachtige producten, zoals o.a. bevestigingsmaterialen, niet onder de eisen van de EUTR of onder de gecertificeerde principes van PEFC™ en/of FSC® vallen, zijn gecertificeerde hout en/of houtproducten in onze marketing te herkennen o.v.v. van EUTR, PEFC™ en FSC®

Hier een link naar ons FSC® certificaat en naar ons PEFC™ certificaat

 


Montagetips & downloads voor professionals »
  • Nederlands

    Brochures per post aanvragen