Felix Clercx en legaliteit en traceerbaarheid

FSC FRIDAY

FSC Friday: Toekomst geven aan FSC bos in het groene hart van Afrika

Waarborging van duurzaamheid, legaliteit, traceerbaarheid en continuïteit is verankerd in het DNA van Felix Clercx Handelsonderneming, zij vormen het geraamte van de onderneming, de basis onder uw vertrouwen.

Middels een geaccrediteerd en gecontroleerd legaliteits- en duurzaamheidssysteem bent u verzekerd van aankopen waarbij de belangen van het regenwoud en de daarin levende planten, dieren, lokale bevolking en de bosarbeiders alle aandacht hebben gekregen. Ons moto is niet voor niets: Wood for Generations.

Hout en/of producten waarin hout is verwerkt, dienen volledig conform de richtlijnen van de Europese houtverordening op de Europese markt te verschijnen. Deze verordening verbiedt het op de markt brengen van producten waarvan de herkomst niet volledig traceerbaar en aantoonbaar legaal is. Om inzicht te krijgen en herkomst te garanderen, hanteert Felix Clercx een beproefd en door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gecontroleerd systeem; het Felix Clercx Stelsel van Zorgvuldigheid. Middels dit zeer uitgebreide systeem, dat is gericht op legaliteitswaarborging, risicobeoordeling en -beperking, is ieder tropisch hardhout product dat Felix Clercx aanbiedt onderbouwd legaal en van boom tot plank traceerbaar.

De principes en criteria van de Raad van Goed Bosbeheer, FSC® vormen voor ons het uitgangspunt. Met regelmaat zijn we te vinden in de bossen van Azië, Afrika en Amerika. Vaak onder begeleiding van een onafhankelijke partij controleren we houtsoorten en volumes en bezoeken we locaties waar het hout geveld, verwerkt, vervaardigd en gedistribueerd wordt. Middels een door de politiek, industrie, milieu- en ontwikkelingsorganisaties ondersteunt pakket van eisen en maatregelen, inspecteren en analyseren wij naast milieu- en boswetgeving, eigendomsrechten, bosbeheerplannen en kapvergunningen ook op eventuele sancties, conflicten, en controleren we transportdocumentatie, belastingafdrachten en exportvergunningen.

De milieubewuste consument wil kunnen achterhalen of het hout dat het bos biedt efficiënt wordt benut, of dat via de MVO richtlijnen wordt gewerkt en of producten uit duurzaam beheerde bossen komen, dit kan o.a. middels een FLEGT-licentie, dan wel een Chain-of-Custody certificering. Steekproefsgewijs en retrospectief controleert de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA) het Felix Clercx Stelsel van Zorgvuldigheid. Jaarlijks wordt de FSC (C003450)-procesgang van Felix Clercx beoordeeld door SGS, een geaccrediteerde certificeringsautoriteit die wereldwijd aanwezig is en de activiteiten van zowel exporteur als importeur volledig in beeld heeft. Als dat geen gesloten keten is!

Aangezien niet alle producten, o.a. glas en aluminium, onder de eisen van de EUTR of onder de principes van FSC vallen, zijn deze producten in onze uitingen herkenbaar onder vermelding van EUTR en/of FSC

Hier een link naar ons FSC certificaat


Montagetips & downloads voor professionals »
  • Nederlands

    Brochures per post aanvragen